Anonymita sezení

Nemám smlouvu se zdravotní pojišťovnou a pracuji výhradně soukromě. Nejsem tudíž povinná vést si kartotéku klientů a neposkytuji údaje o klientech žádné třetí straně. Konzultace u mě jsou tudíž zcela důvěrné a anonymní.