O mně

Mé jméno je Eliška Šimurková, žiji v Brně a ve své soukromé praxi se věnuji poradenství a psychoterapii u dospělých klientů i dětí. Vystudovala jsem jednooborový magisterský program Psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vzdělání jsem si rozšířila absolvováním doktorského studia rovněž v oboru psychologie. Absolvovala jsem komplexní výcvikový program „Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta“ Českého institutu PCA (Person Centered Approach) Brno a získala diplom „Psychoterapeut pro přístup zaměřený na klienta“. Kromě zkušeností s psychoterapií u dospělých klientů mám také praxi v práci s dětmi, kterou jsem získala jako školní psycholog. Poskytuji pomoc nejen lidem s obtížemi, ale také těm, které zajímá rozvoj jejich osobnosti a chtějí se lépe poznat. Svůj volný čas ráda trávím aktivně, ať už cestováním, procházkami v přírodě, cvičením jógy, vařením a pečením nebo jinou kreativní činností.

Moje vzdělání:

2009–2014 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor Psychologie (v roce 2014 udělen titul Mgr. na základě vykonání Státní závěrečné zkoušky)

2014–2015 Krizové centrum pro děti a dospívající Brno

2015–2018 Výcvikový program v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta Českého institutu PCA Brno, rozsah 1045 hodin. Výcvik je akreditován pro oblast zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností JEP.

2015–2016 školní psycholog na Základní škole TGM v Blansku

2016–současnost, školní psycholog na Základní škole Brno, Gajdošova 3

2017 Kurz Moře emocí

2018–2019 Supervizní blok akreditovaného výcvikového programu Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta a získání diplomu Psychotearepeut pro přístup zaměřený na klienta, Český institut PCA Brno, rozsah 120 hodin. Výcvik je akreditován pro oblast zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností JEP.

2019 Kurz Sandplay akreditovaný MŠMT

2014–2020 Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor Psychologie, doktorské studium (v roce 2020 udělen titul Ph.D. na základě vykonání Státní závěrečné zkoušky)

2020–2021 Výcvikový program Tělo v práci PCA psychoterapeuta – přímé a nepřímé postupy práce

2020–2021 Výcvikový program Výcvik supervizorů pro poradenství a psychoterapii zaměřenou na klienta