Jakým způsobem pracuji

Na sezeních s klienty nevystupuji jako expert na jejich život. Mojí snahou je vytvořit s klientem vztah založený na rovnocennosti a důvěře, a skrze jeho provázení se v bezpečném prostředí společně snažíme objevit jeho potenciál ke zlepšení vlastního života. Věřím, že schopností růstu a naplňování svých možností disponuje každý člověk. Mým cílem je být mu průvodcem a partnerem v tomto hledání a pomoci mu rozvíjet se směrem, který klient považuje za smysluplný.