Co to je psychoterapie

Jedná se o metodu odborné pomoci za využití psychologických prostředků, a to jak k léčbě psychických poruch, tak k osobnímu rozvoji nebo za účelem pomoci lidem v obtížných životních situacích. Nejčastěji probíhá formou rozhovoru mezi klientem a terapeutem a klientovi tak pomáhá uvědomit si, co potřebuje, jak by mohl změnit postoje k sobě samému či svému okolí nebo si osvojit některé dovednosti. Právě k tomu mu pomáhá terapeut, který plní roli jakéhosi průvodce klientovým životem.

Na klienta zaměřený přístup (PCA):

Pracuji v souladu s principy na klienta zaměřeného přístupu, v němž jsem absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik. Tento přístup, jehož zakladatelem byl americký psycholog C. R. Rogers, vychází ze směru humanistické psychologie. PCA terapeut se netváří jako odborník na Váš život, nebude Vám nic diktovat nebo vás soudit. PCA terapeut věří, že poradenství je proces spolupráce, založený na důvěře mezi terapeutem a klientem. Jde o velmi osobní proces objevování sebe sama. Cílem terapeuta je provázet vás na této cestě, sdílet s vámi emoce, které prožíváte, pomoci vám s identifikací vašeho vnitřního potenciálu a umožnit vám porozumět si, přijmout se a posunout se kupředu. Terapeut vám může nabídnout bezpečný a důvěrný prostor, kde si můžete zažít, že budete skutečně vyslyšeni, pochopeni a bezpodmínečně přijati. Společně můžete vy a terapeut řešit problémy, které vás trápí, a které mohou zahrnovat prozkoumávání právě tolika podrobností z vašeho života, kolik uznáte za vhodné a příjemné. Terapie vám může pomoci pochopit, jak mohly vaše individuální životní zkušenosti přispět k tomu, kým jste dnes, jaké máte pocity ze sebe samého, jaké jsou potíže, kterým můžete čelit, jak vznikly, jak ovlivňují váš život nebo chování a jak byste mohli dělat věci jiným způsobem. Hlavním cílem tohoto terapeutického směru je, abyste mohli jít kupředu a činit vědomá rozhodnutí, která vám ve vašem životě přinesou pozitivní změnu a umožní vám cítit se lépe a smysluplněji.